koorbanner2023.jpg

Zondag 8 januari was de nieuwjaarsreceptie van ons koor in Mea Vota. Onze voorzitter Martin Burghout blikte terug op het afgelopen jaar, waarin wij afscheid

namen van dirigent Arno Vree en na de vakantie kennis hebben gemaakt met zijn opvolger Maarten Jan Dongelmans. Het projectkoor was een succes met een mooie uitvoering en ook het aantreden van maar liefst zes nieuwe leden. Enkele oud-leden zijn opnieuw aan ons verbonden en ook enkele nieuwelingen. Welkom!.

Er waren huldigingen van drie jubilarissen, die dit jaar 12,5 of 25 jaar lid van ons koor zijn. Theo Vermaas mocht een 12,5 jaar speldje en een oorkonde in ontvangst nemen. Het speldje van de KNZV voor het 25 jarig lidmaatschap ging naar beide jubilarissen Wim Knuiman en Frans Schut. Mannen, gefeliciteerd.