MBu koorbannner

In het bestuur zijn de volgende besluiten genomen. 

Zomervakantie:
Laatste repetitie: op dinsdag 12 juli
Eerste repetitie na vakantie: 30 augustus

Aanvangstijd repetitie:
Wordt 19.45 u. met ingang van 30 augustus.