Het koor is in 1919 opgericht als “R.K. Mannenzangvereniging St. Caecilia”  en in 1976 als "Huissen Mannenkoor" heropgericht. 

Het was niet de eerste zangvereniging. Dat was de “Huissensche Liedertafel”, dat in 1878 debuteerde. Onder een liedertafel werd verstaan het gezellg samenzijn van mannen met de bedoeling om samen te zingen. De eerste Liedertafel werden opgericht rond 1809 te Berlijn. Naar dat voorbeeld ontstonden spoedig in elke Duitse plaats liedertafels en vooral de "Rheinische Liedertafel" werden beroemd. Na 1883 zijn er in geen berichten meer over de Liedertafel verschenen, mogelijk dat de vereniging na het vertrek van de dirigent in 1885 ter ziele is gegaan.

In 1919 waren er enkele leden van het kerkkoor op het idee gekomen om ook buiten de kerk liederen te gaan zingen, met als kartrekker Willem Hendriks. Op 19 november van dat jaar startte de vereniging "R.K. Mannenzangvereniging St. Caecilia", en pas in mei 1965 kwam er een einde aan. In de beginjaren, onder leiding van dirigent Willem Hendriks,  stonden onder meer op de lessenaar: “Moeder en kind”, ’t Angelus”, “Tuf-tuf”, “de tuinman en de dood”, en "Ave Verum" van W.A. Mozart. De eerste repetities werden gehouden in de “Lering”, aan de Vicariestraat. Er waren vele hoogtepunten, zoals de eerste en tweede ereprijzen in de ereafdeling van het concours in Lochem in 1930, optredens voor de KRO radio in 1930 en voor het laatst in 1957. Door de sterke daling van het aantal leden hield het koor in 1965 helaas op te bestaan.

Huissens Mannenkoor rond 1929

 Koorfoto uit 1929.

In 1973 werd in de vorm van een carnavalskoor door een aantal oud-leden de "mannenzang" in Huissen weer nieuw leven ingeblazen. De belangstelling bleef zo groeien, dat op 1 februari 1976 besloten werd het “Huissens Mannenkoor” opnieuw op te richten. Bij de oprichting telde het koor 27 leden en werd gedirigeerd door Henk Jongerius. De muzikale begeleiding lag in handen van pianist Ed Sarders. Het voorstel van het bestuur om de contributie vast te stellen op hfl. 25 per jaar werd met algemene stemmen aangenomen.

Huissens Mannenkoor rond 1978

 Het koor op de trappen van het Dominicanen klooster (1978)

Vanaf 1987 tot 2002 is Theo Lustig de vaste dirigent van het koor. De vaste pianiste van het koor is in deze periode Juliette Renaud.
In 2001 werd het 25-jarig jubileum na de heroprichting gevierd. Ter gelegenheid hiervan is er een CD opgenomen en is er een jubileumconcert gegeven met medewerking van Marike Verbeek (sopraan), Andre Morsch (bariton) en het begeleidingsorkest Herman Strategier.
Daarnaast mag in dit overzicht zeker niet ontbreken het Kerstconcert op 23 december 1997 met Marco Bakker (bariton) en Juliane Berg )mezzo-sopraan).

 

Huissens mannenkoor rond 2000

 In de Huissense uiterwaarden (2000)

Na de gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen samengevoegd werden tot de Gemeente Lingewaard, is in de ledenvergadering van 27 februari 2007 besloten de naam van het koor te veranderen in Lingewaards Mannenkoor. Dit is op 17 maart van dat jaar notarieel bevestigd.

Vanaf 2010 tot 2022 is Arno Vree de vast dirigent. De kwaliteit van het koor stijgt in deze periode verder. Enkele hoogtepunten:

  • Zangersfestival in kerstsfeer op 30 november 2013. Hier werd met vijf koren gezamelijk het speciaal voor dit festival gecomponeerde werk "Chrismas" van Daniel Rouwkema uitgevoerd.
  • Jubileumconcert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan op 2 oktober 2016. Medewerkenden: Marco Bakker (bariton), Hans-Erik Dijkstra (pianist) en het blaasensemble Gran Partita.
  • Medewerking aan het Holland Korenfestival op 21 oktober 2017 in Haarlem. Dit optreden werd beoordeeld en gewaardeerd op een tweede prijs.

Lingewaards Mannenkoor rond 2017

 Ons optreden bij het Hollands Korenfestival in Haarlem (2017)

In mei 2022 hebben wij afscheid genomen van Arno Vree. Het dirigentenstokje is overgenomen door Maarten Jan Dongelmans. Over onze huidige dirigent kunt u meer vinden onder het kopje "DIRIGENT". Inmiddels telt het koor ca. 40 zingende leden. Het koor is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV).